Data publikacji ogłoszenia 26.10.2017 

  1. Firma AMK Adam Kędziora zaprasza do składania ofert w ramach projektu pn. Rozwój Firmy AMK Adam Kędziora przyczyniający się do zwiększenia zatrudnienia na obszarze PLGD współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia:  zakup i montaż filtra podciśnieniowego  kontenerowego.  

załącznik 

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 14.11.2017

  1. Firma AMK Adam Kędziora zaprasza do składania ofert w ramach projektu pn. Rozwój Firmy AMK Adam Kędziora przyczyniający się do zwiększenia zatrudnienia na obszarze PLGD współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia:okleiniarka prostoliniowa, pilarka formatowa. 

załącznik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia